Vuxensegling

Är du intresserad av vuxensegling? Bråvikens SS planerar att genomföra dels en kurs för nybörjare och dels en för fortsättning/ringrostig seglare under 2021.

Coronaläget gör dock att vi troligen har svårt att genomföra dessa innan sommaren. Kontakta oss direkt för dagsaktuellt läge.

Nybörjarkursen kommer att under 4 tillfällen innefatta kunskap att rigga båten, seglingens grunder och att ta sig ut från/in till bryggan. Det blir både teori och praktik. 

Fortsättningskursen kommer att bygga vidare på den kunskap deltagarna har med segling och seglingstrim. 4 tillfällen planeras.

Dag och tid bestäms när vi har en grupp.

Vi kommer att Corona-anpassa kurserna så att alla träffar sker utomhus. Samling utanför klubbhuset, teorilektion/genomgång av dagens övningar, tilldelning av båtar, riggning, segling och avslutning med reflektion efter segling.

Vi seglar båttypen C55.

Intresseanmälan görs genom att fylla i denna Anmälan