Sjösättningsdag 14/4, kl 9, 2019

Hej,

nu är det äntligen dags att gemensamt förbereda oss för en härlig vårsäsong.

Vi samlas kl 9 vid klubbhuset och hjälps åt med att förbereda följebåtar för sjösättning och sjösätta dem. Vi plockar också fram klubbens optimistjollar och går igenom dem för att se att de är i ordning. Fevor och C-55 skall också riggas.

Vi kommer också hinna med att fika lite tillsammans.

Vi ser gärna att våra unga seglare också är med och hjälper till med passande sysslor.

Varmt välkomna!